Dňa 14.3.2019 sa koná druhý ročník robotickej súťaže Pescanrobot. Koná sa v telocvični SPŠE Piešťany, Brezová 2.


Program:
8:30                           Registrácia súťažiacich
9:00 až 10:00           Trening na cvičných variantoch ihrisk
10:00 až 11:00         Súťaže v kategóriách
11:00 až 11:45         Prezentácie sponzorských firiem
12:00 až 12:20         Odovzdávanie cien komisiami