Novinky

Robotická súťaž Pescanrobot 2021

POZOR! PRELOŽENÉ! RVUZ v Trnave neodporúča v tomto období do konca júna organizovať akékoľvek súťaže. Preložené na 10.9.2021 (piatok).

„Robotický krúžok Piešťany“ organizuje pri SPŠE Piešťany, robotickú súťaž Pescanrobot 2021 ( 4. ročník). Súťaž bude prebiehať v telocvični SPŠE Piešťany, Brezová 2. Informácie sú uverejnené na stránke „pescanrobot.sk“

Robotická súťaž Pescanrobot 2020

Dňa 6.3.2020 sa koná tretí ročník robotickej súťaže Pescanrobot. Koná sa v telocvični SPŠE Piešťany, Brezová 2.
Program:
8:30                           Registrácia súťažiacich
9:00 až 10:00           Trening na cvičných variantoch ihrisk
10:00 až 11:00         Súťaže v kategóriách
11:00 až 11:45         Prezentácie sponzorských firiem
12:00 až 12:20         Odovzdávanie cien komisiami

ROBOTICKÁ SÚŤAŽ PESCANROBOT 2019

Dňa 14.3.2019 sa koná druhý ročník robotickej súťaže Pescanrobot. Koná sa v telocvični SPŠE Piešťany, Brezová 2.


Program:
8:30                           Registrácia súťažiacich
9:00 až 10:00           Trening na cvičných variantoch ihrisk
10:00 až 11:00         Súťaže v kategóriách
11:00 až 11:45         Prezentácie sponzorských firiem
12:00 až 12:20         Odovzdávanie cien komisiami