Najnovšie príspevky

SPŠE Piešťany znovu vo svetovom finále NXP Cup EMEA

NXP Cup EMEA súťaž

Rád by som sa s Vami podelil o zážitky, ktoré mali žiaci našej školy, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej ( SPŠE ) v Piešťanoch, Brezová 2 na svetovej súťaži NXP Cup EMEA. Covid s nami zamával, a zamával aj študentskými súťažami. Jednak slovenskými, ale aj súťažami svetových firiem. Buď sa konali Online - súťažilo sa len cestou zaslania videonahrávok, alebo boli regionálne prezenčné kola a víťazi postúpili do finále video nahrávok, kde rozhodoval kľúčový parameter (čas, body, ...), alebo len názor komisie. Mnohí študenti tak prišli o motiváciu, ale aj o možnosť prezentovať pred odbornou komisiou výsledky svojej, niekedy viacročnej práce. Takto podobne dopadla aj svetová súťaž NXP Cup EMEA. Pre neinformovaných, je to univerzitná súťaž robotických autonómnych formuliek, ktoré súťažia na poskladanej dráhe s bielym povrchom šírky 55 centimetrov, sčiernymi čiarami pozdĺž okrajov. Dráha býva dlhá aj 15 - 20 metrov, a býva plná nástrah aproblematických miest, hlavne pre autonómne robotické autíčka (kopec, priečne hrbolce, séria zradných zákrut, križovanie ciest bez bočných čiar, atď ...). Bolo napríklad potrebné spoznať cieľ, a do dvoch metrov za cieľom zastaviť auto, inak je penalizácia 1 sekunda. Pre programátora je to tvrdý oriešok, ale je to príprava na programovanie Vášho autonómne jazdiaceho auta po diaľnici, ktoré si možno za 5 - 10 rokov kúpite. Formulky musia jazdiť autonómne (bez ovládania majiteľom), ovládané len programom podľa čiernych bočných čiar. Formulka má namontovanú videokameru, ktorá sníma cestu pred autom, a program musí nájsť cestu do cieľa. Aj v križovatke ciest, kde samozrejme, tak ako na bežnej ceste, bočné čiary nie sú. Takáto súťaž beží v štátoch EMEA ( Európa, Middle East, Afrika ), a finále býva väčšinou v Nemecku. Formulka nesmie vybočiť z určenej trasy viac ako dvomi kolesami, inak je diskvalifikovaná. Takáto súťaž vyžaduje prísnu kontrolu, a preto v covidovom ročníku 2019/20 súťaž neprešla do súťažnej koncovky .

Neuskutočnený ročník 2019/20

V ročníku 2019/20 bola tréningová príprava v plnom prúde, zostavili sme a pripravovali tímy, študovali nové pravidla (pribudli ďalšie možnosti získania bodov za špeciálne schopnosti autíčka - spomaliť pred prechodom pre chodcov, obísť prekážku na ceste, ...). Protikovidové opatrenia štátov však neumožnili realizáciu prezenčnej súťaže. Rozhodnutie, že súťaž nebude mať súťažné ukončenie, prišla až tesne pred očakávanou sériou regionálnych kôl a záverečného finále v Nemecku. Organizačný výbor chcel odmeniť prihlásených a usilovne trénujúcich študentov, a tak rozhodol, že ako odmenu za tvrdú prácu na príprave robotov na súťaž, pošle každému prihlásenému účastníkovi vzorku Kozmickej stravy, ktorá je bežne používaná na kozmickej ISS stanici, obiehajúcej okolo Zeme. Voľba padla na „nanuk.“ Bola to slabá náplasť, ale aspoň že si niekto spomenul, aké náročné je robiť prácu navyše, najmä na univerzite. Pri odovzdávaní sme si urobili nejaké fotografie, lebo väčšina študentov už na našej škole nebola, už boli vysokoškoláci na univerzitách. Prišli sa pozrieť na „Alma mater“ a zároveň povzbudiť začínajúcich prvákov. Viď foto.

Ročník 2020/21

V ďalšom ročníku 2020/21 už kovidová situácia dávala nádej, že by sa dalo stretnúť a súťažiť, hoci len v regionálnych súťažiach. Pre strednú Európu bolo v hre regionálne kolo na pôde Univerzity Žilina. Bolo v hre až do okamihu, keď bolo treba určiť termín a delegátov. Vysvitlo, že regionálne kolo v Žiline nebude, z viacerých dôvodov, a jediná možnosť bola ísť do Nemecka. To bolo, aj vďaka kovidovej situácii, prakticky nerealizovateľné. Bežne sa víťazi regionálnych kôl dostali na finále do Nemecka. Aj tu sa situácia zmenila. Uskutočnili sa, prezenčne, všetky regionálne kola (francúzske, nemecké, švajčiarske, holandské, marocké, libanonské, ruské, atď ...), okrem žilinského (pre české, slovenské a poľské univerzity), jazdy boli zaznamenané kamerou, časy a body zachytené, víťazi však nikam necestovali, finále bolo len administratívne. Z dosiahnutých časov a bodov bola zostavená finálová tabuľka (https://community.nxp.com/t5/The-NXP-Cup-EMEA/gh-p/15351) a víťazom poslali ceny. A bolo po súťaži.

Ročník 2021/22

Po dvoch rokoch absencie sme ani nedúfali, že NXP Cup EMEA budeme môcť absolvovať. Napriek tomu sme trénovali. Tréningy poznačila častá absencia žiakov v škole. Covid stále miešal karty. Regionálne kolo pre strednú Európu bolo ohlásené na termín 22.4.2022, miesto konania Vysoké učení technické (VUT) Brno. Stredná Európa mala kolo úplne prvá. Zároveň bolo oznámené, že finále bude len administratívne, teda všetky regionálne prezenčné súťaže v celom EMEA budú mať rovnakú trať, a ich časy a body sa budú dať porovnať v jednej finálovej tabuľke, kde budú len víťazi regionálnych kôl. Na SPŠE Piešťany trénovali 3 družstva pod vedením Ing. Jozefa Dragulu. Niektorí členovia chodili, niektorí nie, choroby a karantény si vybrali svoju daň. Našťastie, telocvičňa na postavenie tréningového ihriska bola k dispozícii, hoci často boli tréningy len v triede, alebo v odbornej učebni, pri poodsúvaných stoloch. Stále bol problémom materiál, náhradné diely a havárie. V jeden deň sme zničili asi 5 držiakov kamery. V telocvični to bolo bez havárií, ale sťahovanie materiálu trvalo skoro tak dlho, ako čistý tréning. Deň pred odchodom do Brna bolo jasné, že tretie družstvo nemá programátora-vodiča. Bol doma chorý. Do Brna sme však odchádzali s tromi robotmi. Dve družstva si verili. Jednému všetko šlo a druhé ešte doťahovalo detaily, asi chcelo zvíťaziť.

Regionálne kolo v Brne na VUT

Do Brna sme cestovali ráno v deň súťaže. Mali sme to vyrátané, že síce prídeme hodinu pred koncom tréningu, ale ta hodina nám bude stačiť na doladenie programu a kamery na miestne osvetlenie. Takže „brnkačka.“ Ráno na železničnej stanici to už „brnkačka“ nebola. Náš rýchlik nakoniec meškal 80 minút. Niekto vraj v Považskej skočil pod vlak. Začínalo to pekne. Cestou rýchlik niečo dobehol, ale VUT je na opačnom konci mesta, takže sme to stihli len tak akurát. Družstvu, ktorému doma všetko šlo, na tréningovom ihrisku nešlo nič, muselo jazdiť na náhradný program, družstvo s doťahovaním našťastie nesklamalo, robot jazdil. Problémy mali aj ostatní účastníci, väčšinou so servami. Po tréningu bola technická kontrola, autíčka povinne zaparkované a mohli sme ísť na obed. Bol našťastie zabezpečený organizátorom (NXP) v miestnom bufete. Široká škála občerstvenia bola zdarma hneď vedľa súťažnej trate. Po občerstvení organizátor postavil súťažnú trať. Uvideli sme ju až v okamihu súťaže. Bolo zakázané fotenie a filmovanie, pred aj počas súťaže, lebo taká istá trať bude postavená na všetkých regionálnych súťažiach v celom EMEA. Takto sa potom dajú porovnávať výsledky všetkých víťazov. Súťaží sa tromi možnými pokusmi po sebe, a prvý dojazd do cieľa končí súťaženie družstva. Takže všetci nasadia v prvom pokuse najvyššiu rýchlosť, a keď vybehnú z trate, dajú druhú jazdu s nižšou rýchlosťou. Víťazí ten, kto má najkratší čas. Musí však dôjsť do cieľa. Poradie súťaženia družstiev sa losuje. Prvý vylosovaný bol náš Matej Lörinc, študent I.A triedy SPŠE Piešťany. Prvé dve jazdy mal veľmi ambiciózne, ale vždy vybehol z trate. Tretiu jazdu musel ísť na istotu dojazdu do cieľa a dosiahol čas 22 sekúnd. Nebol spokojný, ale mal úspešnú jazdu, s dobrým časom. Druhý jazdil Matej Korec, študent IV.B triedy SPŠE Piešťany. Jazdil s náhradným, rezervným programom a prvou jazdou dosiahol čas 30 sekúnd. Keďže došiel úspešne do cieľa, ďalšie jazdy nemohol ísť. Naše tretie družstvo jazdilo úplne na konci vylosovaného poľa. Keďže Lörinca a Koreca už nikto neprekonal, stali sa víťazmi stredoeurópskeho turnaja a postupujú svojimi časmi a bodmi do svetovej tabuľky NXP Cup EMEA. Členmi Korecovho družstva sú aj Marek Rapavý a Marek Ratzenböck, obaja z I.C. Naplánovaných je okolo 10 univerzitných regionálnych turnajov v celom EMEA v priebehu Apríla, Mája a Júna 2022, možno vypadne ruský turnaj. Najlepší dvaja až štyria z každého turnaja (podľa počtu prihlásených na príslušný regionálny turnaj) postupujú do svetovej tabuľky, ktorá určí poradie družstiev v EMEA. Treba si uvedomiť, že je to turnaj univerzitných družstiev. Účasť SPŠE Piešťany v tejto elitnej skupine technických univerzít svedčí o ochote žiakov zapojiť sa do práce navyše a pracovať na sebe, ale aj o dobrej úrovni robotického a všeobecne odborného vzdelávania na tejto škole.

Ing. Jozef Dragula

Vedúci robotického krúžku Piešťany

Všetky novinky

O nás

Sme spoločenstvo, ktorého cieľom je podporovať a šíriť robotiku a veci okolo nej. Časť priaznivcov je združená v krúžkoch pri Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany a druhá časť je združená v robotických krúžkoch pri Centre voľného času Ahoj Piešťany. Centrom činnosti je štúdium a realizácia robotického software a hardware. Preložené do bežnej reči, učíme sa, ako konštruovať, programovať a ovládať roboty a robotické systémy.

Naše projekty

Všetky projekty

Kontaktuj nás