Robotická súťaž Pescanrobot 2022

Robotická súťaž Pescanrobot 2022 (4. ročník), 21.06.2022

Miesto konania : Telocvičňa Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Brezová 2, Piešťany

Presnejšie informácie