Robotická súťaž Pescanrobot 2021

POZOR! PRELOŽENÉ! RVUZ v Trnave neodporúča v tomto období do konca júna organizovať akékoľvek súťaže. Preložené na 10.9.2021 (piatok).

„Robotický krúžok Piešťany“ organizuje pri SPŠE Piešťany, robotickú súťaž Pescanrobot 2021 ( 4. ročník). Súťaž bude prebiehať v telocvični SPŠE Piešťany, Brezová 2. Informácie sú uverejnené na stránke „pescanrobot.sk“