Úspech Mateja Koreca v ZENIT Elektronika

SPŠE Piešťany sa pravidelne zapája do odborných súťaží, a Zenit je jednou z nich. V školskom kole Zenit Elektronika 2021/22 zvíťazili v kategórii „A“ Matej Korec, IV.B trieda, a v kategórii „B“ Michal Vávro, I.A trieda. Obaja sú členmi Robotického krúžku Piešťany. Postúpili do krajského kola.

Krajské kolo sa konalo dištančnou formou 25.11. 2021 a Matej Korec sa umiestnil na druhom mieste a postúpil do slovenského finále Zenit Elektronika. Ako povedal Matej, súperil ,na diaľku, so svojimi spolužiakmi zo ZŠ a nebolo to prvý krát. Zadanie malo dve časti, na úvod bol 30-otázkový test a praktická časť spočívala vo vytvorení návrhu dosky plošného spoja v Eagli ( software na návrh pcb). Náročnosť úloh každý rok stúpa a sme radi, že škola stíha sledovať trendy vo vyučovaní. Druhé miesto spomedzi 8 škôl vo VUC Trnava je Matejov pekný úspech.

V slovenskom finále Zenit Elektronika budú podmienky opäť náročnejšie. Súťažiaci budú musieť dosku plošného spoja (zložitejšiu) nielen navrhnúť, ale aj vlastnoručne exponovať, vyleptať, vyvŕtať a osadiť. Šancu na úspech budú mať len tí, ktorým bude doska po oživení aj pracovať. Samozrejme, to platí len pre variant prezenčnej formy súťaže. V prípade dištančnej formy súťaže, bude hodnotená len kvalita návrhov.

Na priloženej fotografii: Matej Korec a jeho variant návrhu dosky pcb.

Ing. Jozef Dragula