Dňa 14.3.2019 sa koná druhý ročník robotickej súťaže Pescanrobot. Koná sa v telocvični SPŠE Piešťany, Brezová 2.